Маркиране и трасиране на канали

Фирмата притежава специални технически средства и уреди за  маркиране и трасиране на канали. Имаме възможности за маркиране и трасиране на канали с работна дьлжина 40 метра и дьлбочина до канала 5метра.

Comments are closed.

Connect with me on Google+